Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Kiên
Kinh doanh - 0989 161 238

Mr. Minh
Kinh doanh - 0877 992 843

Hạt nhựa ABS

ABS 750SW
ABS 750SW
ABS 750
ABS 750
ABS GP22
ABS GP22
ABS HI121H
ABS HI121H
ABS HI121H
ABS HI121H
ABS MG47
ABS MG47
ABS MG47
ABS MG47
ABS MG47
ABS MG47
ABS PA 758
ABS PA 758
ABS SD0150
ABS SD0150
ABS SD0150
ABS SD0150