Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Kiên
Kinh doanh - 0989 161 238

Mr. Minh
Kinh doanh - 0877 992 843

Hạt nhựa PE

HDPE 5502
HDPE 5502
HDPE KT10000
HDPE KT10000
LDPE 4023
LDPE 4023
LDPE 4025AS
LDPE 4025AS
LDPE 4025AS
LDPE 4025AS
LDPE 7041
LDPE 7041
LLDPE 218WJ
LLDPE 218WJ
LLDPE 218WJ
LLDPE 218WJ
LLDPE Q2018H
LLDPE Q2018H