Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Kiên
Kinh doanh - 0989 161 238

Mr. Minh
Kinh doanh - 0877 992 843

Hạt nhựa PET

PET G
PET G
PET B284
PET B284
PET B284
PET B284