Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Kiên
Kinh doanh - 0989 161 238

Mr. Minh
Kinh doanh - 0877 992 843

Hạt nhựa PS

GPPS 147F
GPPS 147F
GPPS 525N
GPPS 525N
GPPS 550N xay
GPPS 550N xay
GPPS 550N
GPPS 550N
Hat GPPS 5250
Hat GPPS 5250
HIPS 476L
HIPS 476L
HIPS 8250 bao dứa
HIPS 8250 bao dứa
HIPS 8250
HIPS 8250