Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Kiên
Kinh doanh - 0989 161 238

Mr. Minh
Kinh doanh - 0877 992 843

Hạt nhựa kỹ thuật

Hạt nhựa SAN 335T
Hạt nhựa SAN 335T
ABS 750SW
ABS 750SW
GPPS 147F
GPPS 147F
GPPS 525N
GPPS 525N
HIPS 476L
HIPS 476L
LLDPE 218WJ
LLDPE 218WJ
PC 0703R
PC 0703R
PC 1100U
PC 1100U
PC 1100UR
PC 1100UR
PC 2407
PC 2407
PC Makrolon 2807
PC Makrolon 2807
ABS 750
ABS 750
PMMA 20HR
PMMA 20HR
PMMA MH
PMMA MH
POM K300
POM K300
ABS HI121H
ABS HI121H